Algemene Ledenvergadering 19 mei 2021

Beste leden,

Hierbij de agenda, financieel verslag 2020 en jaarverslag 2020 voor de algemene ledenvergadering
van as woensdag 19 mei 2021, aanvang 19.30 uur.
De vergadering zal plaatvinden in de kantine met maximaal 25 personen (incl. het 5 talig bestuur).
Wilt u zich nog aanmelden, dat kan tot dinsdag 18 mei 19.30 uur.
Let op! U kunt alleen deelnemen aan de vergadering als u zich heeft aangemeld. En VOL = VOL
met vriendelijke groet,
Monique van de Bunt
Namens het bestuur
PSV de Eemruiters

Agenda Algemene ledenvergadering 19 mei 2021 PSV de Eemruiters

Jaarverslag 2020

Notulen Algemene ledenvergadering 25 november 2020

Add Comment