Wedstrijden

Alle wedstrijdinformatie op een rijtje!

Wat is de KNHS?
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is met ruim 195.000 leden één van de grootste sportbonden van Nederland. De KNHS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen, zoals Paardensportvereniging de Eemruiters  en haar sporters, zodat zij de paardensport zo goed mogelijk kunnen beoefenen. Er zijn bij de KNHS tien paardensportdisciplines aangesloten: dressuur, springen, eventing, endurance, mennen, aangespannen sport, voltige, reining, trec en horseball.

De KNHS richt zich echter niet alleen op sport in wedstrijdverband, maar ook de recreatieve paardensport. In Nederland is de KNHS als sportbond aangesloten bij NOC*NSF en internationaal bij de internationale paardensportbond Fédération Equestre Internationale (FEI).

Rijden van wedstrijden
Als je hard geoefend hebt en de onderdelen van een B- dressuurproef kent, is het hartstikke leuk om wedstrijden te gaan rijden. Een jury beoordeeld de proeven die je gereden hebt, zo kun je je zelf verbeteren en het is gewoon hartstikke gezellig om samen met clubgenoten op stap te gaan !  Voordat je aan wedstrijden deel kunt nemen, dien je in het bezit te zijn van een startkaart met je paard of pony. Je ontvangt dan tevens startcoupons, welke je naar het secretariaat kunt sturen van de wedstrijd waar je aan wilt deelnemen. Een startkaart kun je aanvragen bij het secretariaat van de vereniging.

Hieronder volgen een aantal websites waar de wedstrijden op kunt vinden en de wijze waarop je moet zoeken:

www.knhs.nl:
Je kunt op de site van de KNHS de wedstrijdkalender vinden. Voer in: www.knhs.nl en in de balk bovenin zie je een kopje springen of dressuur. Als je hierop klikt, zie je rechts boven in het venster de wedstrijdkalender verschijnen.

www.wedstrijdplatform.nl:
Wedstrijdplatform.nl (voorheen www.startlijsten.nl) is een site waar je de vraagprogramma’s en startlijsten kunt vinden van bijna alle wedstrijden die georganiseerd worden. Op de vraagprogramma’s kun je lezen waar de wedstrijd gehouden gaat worden, tot wanneer je kunt inschrijven, waar je je coupons heen moet sturen, evt. de website van de vereniging, een telefoonnummer van het secretariaat etc.

Heb je je eenmaal ingeschreven, dan kun je een week voor de wedstrijd je starttijd hierop terugvinden onder startlijsten. Het is raadzaam de avond voor de wedstrijd nog even te checken of er geen wijzigingen zijn doorgevoerd. Ook kun je de routebeschrijving hierop vinden. Met grote outdoor concoursen gebeurt het n.l. nogal eens dat het wedstrijdterrein niet bij de club van de desbetreffende vereniging ligt.

www.paardensportutrecht.nl:
Dit is de site van de regio waar onze rijvereniging onder valt (provincie Utrecht + een deel van Flevoland). Hierop vind je de data en locaties van de selectiewedstrijden, uitslagen van de selectiewedstrijden/kringkampioenschappen/regiokampioenschappen, het aantal afvaardigingen naar de kampioenschappen etc. Ook staan er vaak leuke foto’s op ! (voor meer informatie, zie kopje selectiewedstrijden, hieronder)

www.eemruiters.nl:
Dit is de site van onze vereniging. Hierop vind je informatie over de vereniging, lessen, de wedstrijden, de kampioenschappen en er staan foto’s op van leuke evenementen. Wil je zelf je verhaal kwijt in het clubblad of op de website, dan kun je dat natuurlijk altijd doorgeven onder het kopje contact.

Uitleg van de symbolen in de wedstrijdkalender:
O= Open inschrijving. Voor deze wedstrijd kan iedereen zich opgeven
K = Kring. Deze wedstrijd is alleen voor ruiters die behoren tot de kring waar deze wedstrijd wordt verreden.
Wij vallen onder Kring Utrecht-Oost
# = Je kunt hier 2 dressuurproeven rijden. Je moet dan ook 2 coupons insturen

Wanneer je, je opgeeft voor een dressuurwedstrijd worden en in de meeste gevallen 2 proeven verreden, je dient dan ook 2 volledig ingevulde (datum wedstrijd/ plaats en klasse) op te sturen naar het secretariaat van de wedstrijd.

Als je tenminste 1 winstpunt hebt behaald (zie kopje dressuur), mag je ook deelnemen aan springwedstrijden. Hiervoor hoef je in de meeste gevallen maar 1 startcoupon in te sturen, lees hiervoor het vraagprogramma goed door.

Invullen coupons
Als je een coupons invult, let dan op het volgende: Is het een dressuur- of springcoupon? Vul altijd in waar de wedstrijd wordt gehouden (voor de wedstrijd te …..) De datum wanneer de wedstrijd verreden wordt (d.d.) De klasse (bij dressuur B/L1/L2/M1/M2/Z1 of Z2) en bij springen (B/L/M/Z of ZZ)

Als je met 2 paarden of pony’s start, zet dit dan op de coupons, tevens is het verstandig om aan te geven of je, je ook nog voor een ander onderdeel hebt opgegeven bijvoorbeeld springen, dressuur of afdelingsdressuur. De organisatie kan dan rekening houden met de indeling van het programma.

Welke proef moet ik rijden?
Wanneer je dressuurwedstrijden gaat rijden, is het verstandig om een dressuurproevenboekje te kopen, dit is verkrijgbaar via de site van de KNHS of bij paardensportzaken. Voorin dit boekje wordt een schema weergegeven, waarin precies terug te vinden is welk proefnummer er in welke maand gereden moet worden. Zo kun je de proeven thuis al een keertje oefenen en kom je niet voor verassingen te staan op de wedstrijddag zelf.

Gezamenlijk opgeven
Een heel aantal jaren geleden, gingen onze clubleden altijd met zijn allen op wedstrijd en werd er collectief vervoer geregeld. Met de komst van de trailers, is de sport een stuk individueler geworden en gaan we niet meer met gezamenlijk vervoer op wedstrijd. Het is altijd leuk en veel gezelliger om met clubleden op concours te gaan, maar omdat iedereen voor zijn/haar eigen vervoer moet zorgen en je tegenwoordig zelf moet opgeven voor de wedstrijden, gaan mensen al gauw individueel op wedstrijd. Bel eens een clublid om samen af te spreken om op wedstrijd te gaan of maak een lijstje die je op het prikbord hangt met de wedstrijden die jij gaat bezoeken.

Viertal
Om de individualisering van de sport een beetje tegen te gaan, is er een aparte discipline, nl. de afdelingsdressuur. Je rijdt met een 4-tal, een 8-tal en in de toekomst ook met een 6-tal achter elkaar/synchroon een proef. Onze vereniging heeft de afgelopen jaren meerdere malen een 4-tal gevormd. We zijn zelfs met de pony’s op de Hippiade in Ermelo geweest ! 4-tal rijden is niet gemakkelijk, je moet je als ruiter in het belang van de groep vaak een beetje wegcijferen, je paard/ pony moet in een 4-tal willen lopen (dus niet heel erg dominant zijn) en je moet als ruiter en paard/ pony al behoorlijk wat wedstrijdervaring hebben opgedaan.

Selectiewedstrijden
Dressuur:
Aan outdoor selectiewedstrijden (meestal in juni) kun je meedoen vanaf de klasse B. Kom je door de selectiefase, dan mag je deelnemen aan de outdoor regiokampioenschappen. Deze worden sinds enkele jaren op ons terrein verreden. Wordt je regiokampioen of behoor je tot de beste in jouw klasse, dan mag je, vanaf de klasse L2, door naar de Hippiade in Ermelo. De Hippiade is het Nederlands kampioenschap voor paarden en ponyruiters.

Aan indoor selectiewedstrijden/kampioenschappen (januari/februari) kun je ook meedoen vanaf de klasse B. Behoor je tot de beste van Utrecht in jouw klasse, dan mag je deelnemen aan de indoorkampioenschappen te Wanrooij.

Springen:
Voor het onderdeel springen zijn er in onze regio geen selectiewedstrijden, op deze manier kun je direct deelnemen aan de Regiokampioenschappen. Zowel zomers als ‘s winters kun je inschrijven vanaf de klasse B. Zomers is dit bij ons op het terrein (park Schothorst), ‘s winters is dit bij Stal Groenendaal te Bunschoten of Zilfia’s Hoeve in Houten. Word je kampioen of behoor je tot de beste in jouw klasse, dan mag je vanaf de klasse L, deelnemen aan de Hippiade of indoor concours te Ermelo.

Voor zowel dressuur als springen geldt, dat je in de klasse B wel kampioen van de regio kunt worden, maar voor deze beginners klasse worden geen Nederlands kampioenschappen verreden.

Afmelden
Als je, je hebt opgegeven voor een wedstrijd, maar je kunt (om wat voor een reden dan ook) niet aan de start verschijnen, meld je dan op de juiste wijze af (bellen,mailen etc). De organisatie kan dan iemand anders op jouw plekje laten starten. Als je afmeldt na sluitingsdatum (deze vind je in het vraagprogramma), dan ben je altijd verplicht het startgeld te betalen. Wedstrijdorganisaties mogen ook administratiekosten in rekening brengen voor het sturen van een rekening. Mocht je denken dat je deze niet hoeft te betalen, dan krijg je (na een aanmaning en ingebrekestelling) een in gebrekestellingsbrief van de KNHS + een fikse boete. Gebeurt dit nogmaals, dan wordt je uitgesloten van deelname aan wedstrijden. Zowel voor de organisatie, juryleden als andere deelnemers is het erg vervelend als er een aantal deelnemers “gewoon” niet komen opdagen, het veroorzaakt gaten in het programma en onnodige irritatie.

In onze opinie is een gegronde reden voor afmelden:
Ziekte van de ruiter/amazone
Ziekte van de pony (bijv. kreupelheid of een besmettelijke ziekte)
Overmacht op de dag zelf (auto/trailer kapot of zeer gladde wegen)

Geen gegronde reden:
Proef niet geoefend
Slecht weer (geen zin in regen)
Niet zoveel kunnen oefenen de laatste tijd
Erg moe na schoolkamp/feestje etc.

Gedrag t.o.v. officials/wedstrijdorganisaties, mede ruiters etc.
Soms wil men, in het heetst van de strijd, nog wel eens ongezouten kritiek uitten t.o.v. andere ruiters, juryleden, wedstrijdorganisaties etc. Het komt voor dat, iedereen weet toch dat er natuurlijk niemand zo goed is als jouw zoon/dochter en sommige juryleden hebben dit geweldige talent even niet opgemerkt in de ring, de uitslag kan tegen vallen. Je kunt hiertegen niet in beroep gaan (een juryuitspraak is volgens het reglement onherroepelijk). Het is goed om sportief met deze situatie omgaan. Dit is ook beter voor de kinderen. De volgende keer is het misschien andersom en dan hoor je er niemand over! Zorg altijd voor correct gedrag t.o.v. alle mensen om je heen en natuurlijk t.o.v. je pony. Vertoon je incorrect gedrag, dan kun je door de jury op het voorterrein naar huis worden gestuurd. Ook vloeken of je paard/ pony een enorme tik geven in de ring wordt bestraft met diskwalificatie.

Als ruiter kom je uit voor onze vereniging. Ook wij (het bestuur) zijn van mening dat een ieder zich altijd correct dient te gedragen. Indien dit niet het geval is, volgt een gesprek met enkele leden van het bestuur.

Regels, regels en nog eens regels….
Voor verdere informatie en wedstrijdreglementen kun je de site van de KNHS raadplegen. Als je deelneemt aan wedstrijden, word je geacht het reglement te kennen. Iedereen die start weet dus bijvoorbeeld dat:

  • een dressuurzweep maximaal 1 meter lang mag zijn en een springzweep maximaal 75 cm mag zijn.
  • Voor je aan de start verschijnt, heb je het inschrijfgeld voldaan bij het secretariaat.
  • Je met het juiste bit rijdt.
  • Je bij een A/B/C- pony wel een staartriem mag gebruiken, bij D en E pony’s dit verboden is etc. etc.Na dit alles, willen wij iedereen die deel gaat nemen aan de wedstrijden, heel veel succes en plezier toewensen. Dit is toch een fantastische sport?

Extra informatie
Hoe ga je te werk op een dressuurwedstrijd?
Als eerste is het belangrijk om te weten hoe laat je moet starten, dit kun je opzoeken zoals hierboven al eerder is beschreven. Vervolgens kun je een planning gaan maken voor het vlechten (maken van knotjes), wassen en de heenreis. Hou er altijd rekening mee dat je in de file kan komen te staan, het programma inloopt of misschien moet je voor een buitenwedstrijd nog stiften indraaien.

Als je aankomt (circa 1 uur van te voren), meld je jezelf aan bij het wedstrijdsecretariaat. Je voldoet dan het inschrijfgeld en tevens is er vaak een paspoort (met inentingsgegevens) controle. Hier (of bij de ringmeester) kun je tevens vragen of alles volgens schema loopt, hoe laat de prijsuitreiking plaatsvindt en of dit al dan niet te paard is.

Soms is het prettig om het terrein eerst even te verkennen, waarna je kunt gaan opzadelen om los te rijden. Het losrijden moet altijd gebeuren door de ruiter die de proef gaat rijden. Je mag dus nooit iemand anders je pony/paard laten losrijden en er vervolgens zelf op stappen om de proef te rijden. Je kunt hiervoor gediskwalificeerd worden. Het is altijd fijn om iemand mee te nemen die de proef kan voorlezen. Het liefst iemand met een beetje leeservaring. De “voorlezer”kan meteen voor jou in de gaten houden hoe laat je moet starten.

Als je start in de klasse B/L1 en L2, mag je voor je aan de proef begint, de ring al in (verkennen noemen ze dat). Je pony/paard kan dan vast een beetje wennen aan de omgeving. Als de jury de “voorlezer” een teken geeft, moet je dan binnen 45 sec. starten met je proef (ander volgt diskwalificatie). De proef begint altijd bij A en eindigt op het moment van afgroeten. Alles wat voor- of na deze tijd gebeurt, wordt niet door de jury beoordeeld.

Vanaf de klasse M, mag je de ring niet meer verkennen. Je mag er wel een rondje omheen rijden. Bij indoorwedstrijden is dit natuurlijk anders. Er is dan vaak geen ruimte om buiten de ring te starten, dus mag je dan 1 ronde door de ring rijden. De “voorlezer” start met lezen na een teken van de jury, maar mag tijdens de proef absoluut geen aanwijzingen geven. Hiervoor kun je op je protocol (cijferlijst) strafpunten krijgen. Mocht je tijdens je proef iets verkeerd verstaan, of je “voorlezer” maakt een leesfoutje, probeer rustig te blijven, een volte te rijden en de draad weer op te pakken. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat je 2 minpunten krijgt. Die 2 minpunten zijn in een superproef te verwaarlozen!

Na het rijden van de proef kun je je pony/paard nog even uitstappen. Dit mag ook door iemand anders gedaan worden, maar dan wel in correcte rijkleding (cap/laarzen). Start je 2 proeven, dan mag je officieel tussentijds ook niemand op je pony/paard laten stappen.

 

Bron: www.knhs.nl