Rijbaanregels

Rijbaanregels

PSV de Eemruiters, PC de Hooglandertjes en MV de Eemruiters

Voor een goed en veilig verloop in de bak, dienen ruiters/ amazones zich aan onderstaande rijbaanregels te houden. Begrijpt u een of meer regels niet? Uw instructeur of het bestuur geven u graag toelichting.

 

 1. Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken te dragen. 
 2. Tijdens het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. 
 3. Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd aan ruiters die reeds gebruik maken van de bak. 
 4. De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden). 
 5. Degene die in een hogere gang rijdt en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. 
 6. Snijd elkaar niet af en geef elkaar de ruimte bij het passeren. 
 7. Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd, als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden. 
 8. Op en afstijgen op de AC-lijn. 
 9. Wanneer de rijbaan in gebruik is, dient de toegang tot de rijbaan te allen tijde gesloten te zijn. 
 10. Het streven is om ruim voor aanvang van de les aanwezig te zijn zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Is de les al begonnen, dan moet er eerst toestemming worden gevraagd aan de instructeur of instructrice of je nog mag deelnemen aan de les.
 11. Paarden of pony’s los laten lopen en longeren in de bak is verboden.
 12. Mest dient direct uit de rijbaan verwijderd te worden.

Als bestuur willen we dat iedereen de bak goed kan gebruiken voor zijn/haar sport.
Het is dus aan een ieder om de bak netjes achter te laten.

 

Hartelijk dank voor de medewerking!