Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering

Beste Leden,

Het Bestuur van de PSV de Eemruiters nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt plaats op woensdagavond 19 mei 2021.

 

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u zich dan aan via: info@eemruiters.nl

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering zullen wij bekend maken hoe de ALV zal plaats vinden, in de kantine of online, de agenda met bijbehorende stukken zullen per email worden gestuurd. Ook via onze website zullen wij u blijven informeren omtrent de nadere details van de vergadering.

 

Aftredende bestuursleden

In verband met het aftreden van onze voorzitter:  Siobhan Spruijt, penningmeester: Chantal van Bekkum en lid: Paula Hettema,  tijdens de komende ALV

Kunt u zich kandidaat stellen of iemand voordragen. Kandidaten kunnen zich aanmelden en voorgedragen worden voor 12 mei as. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar info@eemruiters.nl.

Wilt u informatie over een van de functies kunt u een mail sturen naar: voorzitter@eemruites.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van PSV de Eemruiters

Monique van de Bunt

Secretariaat

 

Add Comment