Agenda Ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij de agenda voor de digitale Algemene Ledenvergadering

van PSV De Eemruiters:

Woensdag 25 november 2020, aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 november 2019 (staat op de website) https://www.eemruiters.nl/onze-vereniging/notulen-algemene-ledenvergadering/

4. Jaarverslag 2019

5. Financieel jaarverslag

De kascommissie heeft thuis bij Chantal een kascontrole uitgevoerd en hebben hun
goedkeuring afgegeven.
(aansluitend oordeel van de kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie)                                         Thea van den Heuvel en Bert Scheurder  (aftredend). Kandidaten kascommissie, kunnen
zich 72 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden.

6. Communicatie: Hoe is de communicatie en informatie richting leden verlopen?        (email/website/facebook/whatsapp)

7. Corona gevolgen voor de vereniging en aanpak, hoe in 2021?

8. Activiteiten

  • Oliebollen bakken: elk jaar bakken we oliebollen, waarvan de winst volledig naar de club gaat. We zoeken nog steeds bakkers! (uiteraard zolang het door kan gaan wegens Corona)
  • Clubkampioenschappen 2020: geen dressuurkampioen, wel springen
  • Clinics: graag ontvangen we idee├źn
  • Bixiewedstrijd: helaas geannuleerd, optie voor 2021?
  • Koningsdag: niet doorgegaan, hopelijk in 2021 wel
  • Regio kampioenschappen mennen zaterdag 26 juli 2021 ook weer bij de Eemruiters

9. Mededelingen: Aftredend in voorjaar 2021:

Voorzitter                    :Siobhan Spruijt           Niet herkiesbaar

Penningmeester:          Chantal van Bekkum    Niet herkiesbaar

Lid:                              Paula Hettema             Niet herkiesbaar

Secretariaat:                Monique van de Bunt   Zittend tot 2023

Lid:                              Rinus van der Tweel     Zittend tot 2022

Met deze aftredens betekent dat de functie van voorzitter, penningmeester en lid vacant gaan worden. Het bestuur zal dan ook op zoek gaan naar nieuwe kandidaten voor deze functies. Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je contact opnemen met een van de bestuursleden.

Siobhan wil 1 jaar aanblijven als voorzitter voor de overdracht aan de nieuwe voorzitter om die ook de mogelijkheid te geven om mee te lopen binnen het bestuur.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Add Comment