Ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van onze vereniging te waarborgen. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor   onze leden, de algemene ledenvergadering in fysieke vorm niet door kunnen laten gaan. De Algemene Ledenvergadering zal daarom elektronisch plaatsvinden.

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van PSV De Eemruiters.

Woensdag 25 november 2020, aanvang 19.30 uur.

Alle stukken en eventuele besluiten zullen vooraf, uiterlijk op 11 november as. naar alle leden verstuurd worden (en op de website staan). Indien de leden op een besluit moeten stemmen, dan wordt deze stemming vooraf gedaan.

De leden kunnen vragen/stemmen tot uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de ALV via de e-mail insturen naar: info@eemruiters.nl

De ALV kan worden gevolgd via Jitsi (verdere instructie hiervoor volgt later) en tijdens deze avond zullen de vragen beantwoord worden. Ook komen alle vragen en antwoorden op de site te staan.

Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag, onder vermelding van de redenen. Wij kijken dan samen hoe wij de ledenvergadering toegankelijk voor u kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Add Comment