Nieuwe maatregelen ivm Corona

Update 23 april 2020: alle maatregelen verlengd tot en met 19 mei 2020

Belangrijkste wijziging op de huidige maatregelen is dat kinderen en jeugd t/m 18 jaar weer samen buiten kunnen sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Dit betekent dat paardensportaccommodaties vanaf woensdag 29 april weer georganiseerde paardensportactiviteiten onder begeleiding mogen aanbieden aan kinderen tot en met 12 jaar, mits dit in de buitenlucht gebeurt. Ook jeugd van 13 t/m 18 jaar mogen weer deelnemen aan georganiseerde paardensport activiteiten in de buitenlucht, maar hierbij moet wel minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden tussen elkaar. Er mogen geen ouders langs de rijbaan staan en de kantines blijven gesloten. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Sportverenigingen en –clubs blijven gesloten voor volwassenen
Alle sportverenigingen en sportclubs in Nederland blijven op last van de overheid gesloten. Er is alleen een uitzondering voor accommodaties wanneer zij buitensporten voor jongeren tot en met 18 jaar aanbieden. Dit betekent dat er nog geen paardensportactiviteiten voor volwassenen georganiseerd mogen worden. Bron: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/coronavirus-en-paardensport

Vrij rijden is op onze vereniging nog toegestaan, mits er rekening wordt gehouden met de maatregelen en inschrijven via de bakreservering is verplicht! Zie ook eerdere berichtgeving

Update 6 april 2020: Geldende maatregelen verlengd tot en met 28 april
De overheid heeft op 31 maart de bestaande maatregelen met 3 weken verlengd. Dit betekent dat alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. De paardensport behoudt op een aantal punten een uitzonderingspositie, waardoor het voor ons mogelijk blijft om paarden de juiste verzorging en beweging te geven. Tot slot blijft het verbod op vergunningplichtige evenementen tot 1 juni gehandhaafd.

25 maart 2020 Dit is een update van de eerder genomen maatregelen ivm het Corona- virus (zie ook het nieuwsbericht van 16 maart).

De overheid heeft op 23 maart de maatregelen aangescherpt i.v.m. het Corona-virus. Dat heeft gevolgen voor onze vereniging.

Alle evenementen en activiteiten tot 1 juni geannuleerd

Alle geplande evenementen en activiteiten op en rond onze vereniging worden helaas afgelast. De geplande doedag en voorjaar ALV wordt verzet tot een later tijdstip. Wij vinden het verschrikkelijk om deze evenementen te moeten annuleren, maar respecteren de beslissing van de overheid om ieders gezondheid te waarborgen.

Aangescherpte maatregelen ivm groepsvorming

Daarnaast heeft de overheid de preventieve maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het Corona virus zo goed als mogelijk te beperken. Dit houdt o.a. in dat er geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen. Uiteraard dient te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar gehouden te worden.  Alle maatregelen binnen de Paardensport staan goed verwoord op de site van de KNHS:  https://www.knhs.nl/nieuws/2020/verscherpte-maatregelen-paardensport/.

Nieuwe maatregelen voor het vrij rijden op de vereniging

Wij hebben daarom het volgende besluit genomen. Per direct geldt dat je niet met meer dan 3 personen tegelijk in/om de bak aanwezig mag zijn. Dit geldt dus ook voor de ruiter, de begeleider, privé instructeur, enzovoorts. In totaal is het dus niet toegestaan om met meer dan 3 personen op onze accommodatie aanwezig te zijn. Maak hiervoor gebruik van onze bakreserveringsmogelijkheid op de website. Ook hierbij geldt: blijf zo veel mogelijk thuis. Kun je op een eigen locatie (stal) rijden? Doe dat dan en kom niet naar de vereniging.

Wij willen heel graag de accommodatie open houden en ruiters in de gelegenheid stellen om hun paard te kunnen trainen. Daarbij heeft iedereen zich te houden aan de maatregelen. Wanneer we vernemen dat leden zich hier niet aan houden, dan kan dit verdergaande gevolgen hebben: zoals gehele sluiting van de vereniging. Spreek elkaar dus vooral aan, als men zich niet aan de genoemde maatregelen houdt!

Houdt rekening met elkaar, houdt de maatregelen in acht en laat ons vooral blijven genieten van de paardensport.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Add Comment