Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement
PSV de Eemruiters, PC de Hooglandertjes
en MV de Eemruiters

In verband met de veiligheid en het paard rijplezier voor ons allemaal kennen onze accommodatie en terrein een aantal huisregels. Wij rekenen op jullie medewerking.

 

 1.  Alle leden van onze vereniging dienen zich te houden aan de regels van het huishoudelijk reglement.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Afmelden voor het lidmaatschap van de vereniging dient te gebeuren vóór 1 december.  Contributiejaar loopt vanaf 1 januari tot 31 december. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van contibutie. Afmelden KNHS Lidmaatschap (startpas) vóór 15 november, anders zullen er als nog kosten in rekening gebracht worden. Afmelden kan door een mail te sturen naar het secretariaat, info@eemruiters.nl. of zelf afmelden via mijn KNHS, let op! moet vóór  30 november binnen zijn. 
 3. Volledig lidmaatschap van de PC, RV en MV geeft recht op gebruik van onze accommodatie. Tevens kunt u
  1x per week dressuurles en 1 x per 2 weken springles volgen of aan de menlessen deelnemen. Er is na een jaar volledig lidmaatschap, de mogelijkheid zgn. ‘geen les-lid’ te worden. Hierbij mag men niet deelnemen aan de lessen, maar wel gebruik maken van de accommodatie. 
 4. Het lidmaatschap is persoonsgebonden. Dus je kunt in je eigen lessen met ieder willekeurig pony/paard deelnemen. Het is niet toegestaan om op de naam van een ander lid deel te nemen aan de lessen. 
 5. Contributiebetaling volgt binnen 14 dagen na ontvangst van factuur. Bij niet (tijdig) voldoen van de financiële verplichting kan men uitgesloten worden van wedstrijddeelname en volgt eventueel een verenigingsroyement. Gespreid betalen van de contributie is mogelijk in overleg met de penningmeester. 
 6. Leden dienen zich te houden aan de lesindeling. Wijzigingen gaan in overleg met bestuur en instructie. Incidenteel meerijden in een andere les, kan alleen i.o.m. bestuur en instructie. 
 7. De leden zijn verplicht voor 16.00 uur de instructie door te geven dat men niet kan meerijden in de les, zodat eventueel geschoven kan worden met de lessen. Bij niet of niet tijdig afmelden wordt er na de 3e keer €25,- in rekening gebracht. 
 8. Tijdens het rijden op het clubterrein, is men verplicht een goedgekeurde cap en rijlaarzen (of jodhpurs en chaps) te dragen. 
 9. Buiten de verenigingslessen, mogen leden gebruik maken van de accommodatie. Als er lessen gegeven worden kan er niet vrij gebruik van de accommodatie gemaakt worden. 
 10. Leden mogen de accommodatie gebruiken voor privélessen. Instructeurs moeten in bezit zijn van een instructeursdiploma. Privélessen vallen onder vrij rijden. Andere leden hebben op dit zelfde moment ook de beschikking over de gehele accommodatie.
 11. Bij gebruik van de bak dient iedereen zich te houden aan de algemeen geldende rijbaanregels. Deze zijn te vinden op het prikbord naast de rijbaan en op  rijbaan regels 
 12. Het is verboden te roken op het paard en in de rijbaan. 
 13. Tijdens of voor het paardrijden is alcoholgebruik niet toegestaan. 
 14. Paarden of pony’s los laten lopen en longeren in de bak is verboden.
 15. Op het clubterrein en in de rijbaan is iedereen verplicht de mest op te ruimen die zijn/haar paard produceert. Het is niet toegestaan mest uit de trailer te halen en op de club achter te laten.
 16. Het is verboden om tijdens de lessen lawaai te maken langs de kant van de bak of om werkzaamheden te verrichten, die overlast veroorzaken. 
 17. De leden zijn verplicht tijdens wedstrijden of andere activiteiten van de vereniging mee te helpen als ringmeester, schrijver, tijdens springwedstrijden als hulp in het parcours, in de horeca , enz. Bij het niet uitvoeren van deze taken kan een sanctie worden opgelegd.
 18. Ter voorkoming van schade aan voertuigen moet er zo geparkeerd worden dat de neus van de auto naar de rij bak staat. De trailers staan dan aan de achterzijde allemaal op gelijke hoogte en staan er geen neuzen van auto’s naast waar de paarden tegenaan kunnen stoten/trappen. Daarmee heeft iedereen ook gelijk voldoende ruimte om weg te rijden zonder daar het menveld bij te hoeven gebruiken.