Springen

De springlessen voor leden vinden plaats op: 

Donderdagavond, om de week (oneven weeknummers), voor zowel pony’s als paarden:

1e les: 18:30 – 19:30 uur
2e les: 19:30 – 20:15 uur
3e les: 20:15 – 21:00 uur
Instructeur Peter Hoving

Ben je verhinderd en kun je niet naar les komen? Meld je dan op tijd af bij Peter Hoving (06-100 04 083)

Voor de lesindeling klik hier…

Om de bouwlijst in te kunnen zien moet je inloggen!

Voor het schema parcoursbouwen klik hier…

Wat is Springen?
Springen is een van de meest populaire disciplines en vormt samen met dressuur en eventing de Olympische tak van de paardensport. Paard en ruiter leggen een springparcours af, waar tussen de 10 en 13 hindernissen zijn opgesteld. Het doel is om dit parcours te springen zonder fouten te maken. Als er bijvoorbeeld de bovenste balk van een hindernis valt of het paard springt de hindernis niet , dan worden er strafpunten berekend. Het parcours moet bovendien in een vastgestelde maximumtijd worden gesprongen.

Voordat je aan springwedstrijden deel kunt nemen, dien je eerst een winstpunt in de klasse B-dressuur te behalen.

Verdeling van de verschillende niveau’s:
De springsport is onderverdeeld in verschillende klassen. Hier staat de B voor Beginners, de L voor Licht, de M voor Midden, de Z voor Zwaar en ZZ voor Zeer Zwaar. De moeilijkheidsgraad wordt dan voornamelijk bepaald door de hoogte van de hindernissen en de wijze waarop de hindernissen zijn opgesteld. De maximale hoogte per hindernis is als volgt:

Paarden

Klasse BB 80 0.80 meter
Klasse BB 90 0.90 meter
Klasse B 1.00 meter
Klasse L 1.10 meter
Klasse M 1.20 meter
Klasse Z 1.30 meter
Klasse ZZ 1.40 meter

 

Pony’s

Klasse BB Klasse B
Cat. A 0.40 meter Cat. A 0.50 meter
Cat. B 0.50 meter Cat. B 0.60 meter
Cat. C 0.60 meter Cat. C 0.70 meter
Cat. D 0.70 meter Cat. D 0.80 meter
Cat. E 0.80 meter Cat. E 0.90 meter
Klasse L Klasse M
Cat. A 0.60 meter Cat. A  —
Cat. B 0.70 meter Cat. B  —
Cat. C 0.80 meter Cat. C 0.90 meter
Cat. D 0.90 meter Cat. D 1.00 meter
Cat. E 1.00 meter Cat. E 1.10 meter
Klasse Z Klasse ZZ
Cat. A  — Cat. A  —
Cat. B  — Cat. B  —
Cat. C 1.00 meter Cat. C  —
Cat. D 1.10 meter Cat. D 1.20 meter
Cat. E 1.20 meter Cat. E 1.30 meter

 

Puntentelling:
In de BB-rubrieken kunnen geen prestatiepunten worden behaald.
De B-rubriek is een verplichte rijstijl wedstrijd.
Bij rijstijlwedstrijden telt het resultaat van de eerste ronde mee voor winst- en verliespunten. Bij een foutloos parcours wordt bij het behalen 60 tot 75 stijlpunten 1 winstpunt toegekend. Indien het aantal stijlpunten 75 of hoger is dan worden er bij een foutloos parcours 2 winstpunten toegekend en wordt er bij 1 tot maximaal 4 strafpunten 1 winstpunt toegekend.
Vanaf de klasse L krijg je als je in het hele parcours geen fouten maakt en binnen de toegestane tijd over de finish komt 2 winstpunten. Op het moment dat je een fout maakt, door bijvoorbeeld een weigering, springfout (balk eraf) of overschrijding van tijd, kost dat je 1 punt aftrek en houd je 1 punt over. Maak je meerdere fouten in het parcours, levert dit geen punten op.
Er worden 2 verliespunten toegekend bij meer dan 16 strafpunten boven het aantal van de winnaar, alle uitsluitingen met uitzondering van uitsluiting bij een vergissing in het parcours, bij het vrijwillig verlaten van het parcours en bij uitsluiting op grond van kreupelheid (van uitsluiting wegens kreupelheid is alleen sprake indien de combinatie op gezag van de jury wegens kreupelheid wordt uitgesloten). In de klasse B worden geen verliespunten toegekend.

Als je in totaal 10 winstpunten hebt behaald, mag je naar de volgende klasse. Je geeft dit zelf aan op je coupon als je voor een wedstrijd inschrijft. Je krijgt hierover geen bericht van de KNHS en neemt dus zelf een beslissing. Bij 40 winstpunten moet je naar de volgende klasse. Je krijgt, als je er 40 hebt behaald, wel een brief van de KNHS dat je voortaan moet starten in een hogere klasse. Doe je dit niet, dan krijg je een boze brief en later evt. een boete voor foutief starten. Voor de klasse Z geldt een ander systeem.

 

Strafpunten telling:

Fouten worden met strafpunten of met uitsluiting bestraft, overeenkomstig het gestelde in de tabellen van dit hoofdstuk waarbij het aantal weigeringen een optelsom is van de weigeringen over het gehele parcours.

Eerste weigering (indien als gevolg van de ongehoorzaamheid de hindernis hersteld moet worden vindt er een tijdcorrectie van 6 seconden plaats). 4 strafpunten
Omverwerpen van een hindernis bij het springen 4 strafpunten
Eén of meer voeten in het water van de sloot of op de lat aan de landingszijde 4 strafpunten
Val van paard of deelnemer of van beide Uitsluiting
Tweede weigering * Uitsluiting
Overschrijding van de toegestane tijd (incl. barrage klasse B) 1 strafpunt voor iedere 4 seconden of begonnen 4 seconden
Overschrijding van de toegestane tijd in de beslissende barrage wanneer deze op tijd wordt verreden 1 strafpunt per begonnen seconde
Overschrijding van de tijdslimiet Uitsluiting

 

*In de klassen BB, B en L wordt de deelnemer pas bij de derde ongehoorzaamheid uitgesloten. De tweede ongehoorzaamheid wordt in dit geval bestraft met 8 strafpunten.

Meer weten?
Wil je meer weten over springen en/of welke regels en richtlijnen hier gelden? Lees dan eens het Springreglement op de KNHS website of vraag het aan onze springinstructeur Peter Hoving.

 

Bron: KNHS