Club van 100

De Club van 100 is een groep van enthousiaste sponsors, leden en niet-leden die de Eemruiters een warm hart toedragen. Het streven is om 100 deelnemers te vinden, die een jaarlijkse bijdrage van € 100,- leveren. Iedereen kan lid worden van de club van honderd. De leden van de club van 100 bepalen gezamelijk waarin geïnvesteerd gaat worden. Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de leden zal inzicht gegeven worden in de financiën en worden nieuwe doelen voor het nieuwe seizoen bepaald.

Doel
De club heeft ten doel de ondersteuning, zowel financieel, facilitair of anderszins, van de Eemruiters en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Van een deel van de binnenkomende bijdragen  zullen concrete doelen binnen de paardensportvereniging worden gefinancierd. Minimaal ¾ van de opbrengst komt ten goede aan de vereniging. De verdeling van de middelen zal tijden de jaarlijkse vergadering worden bepaald en altijd eerst ter goedkeuring aan het bestuur van de vereniging worden voorgelegd. Daarnaast heeft de jaarlijkse vergadering natuurlijk tot doel sponsors, leden en oud-leden met elkaar in contact te brengen en zo de betrokkenheid bij de club te vergroten.

Reglementen
De reglementen van de Club zijn kort en duidelijk:
·     De club van 100 is onafhankelijk van het bestuur van de vereniging
·     Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening bij de verenigingspenningmeester
·     Ondersteunt de vereniging met concrete zaken
·     De club van 100 wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor haar
 leden

Wie kan er lid worden?
·     Iedereen kan lid worden van de club van 100
·     Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 1 januari

Wat krijg je ervoor terug?
·     Ondersteunen van diverse projecten binnen de vereniging
·     Eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur van de club van 100 en een gezellig samenzijn
·     Het belangrijkste: dat je als lid bijdraagt om iets extra’s te kunnen doen voor vereniging de Eemruiters